Ομοιοπαθητικη

Εμπνευστής της Ομοιοπαθητικής Επιστήμης ήταν ο Samuel Hahnemann, πανεπιστήμων, λάτρης της Αρχαιοελληνικής Γραμματείας και γλώσσας. Το 1810 έκδωσε το βιβλίο Organon of the Art of Healing και ονόμασε την Ιατρική του Homeopathy (Ομοιοπαθητικη). Βλέποντας και μονο κάποιος τις Λέξεις Ομοιοπαθητική και Όργανον, καταλαβαίνει ότι ο Hahnemann μελέτησε και επηρεάστηκε από τους Αρχαίους Έλληνες Ιατρούς. Ο νόμος στον οποίο βασίστηκε ο Ηahnemann ήταν ο συμπαντικός νόμος που εκφράστηκε πρώτα από τον Ιπποκράτη «τα όμοια τοις ομοίοις εισίν ιάματα» (Similia Similibus Curentur). Η Ομοιοπαθητική επιστήμη είναι μια κατά φύσην, ολιστική θεραπεία που εξετάζει τον άνθρωπο ως τρισηπόστατη οντότητα: σώμα νούς και ψυχή (συναισθημα). Οι ουσίες που χρησιμοποιεί για να θεραπεύσει είναι φυτικές και ορυκτές κυρίως, δεν είναι τοξικές, δεν προκαλούν εθισμό και δεν αλληλεπιδρούν σε υλικό επίπεδο με άλλες χημικές ουσίες ή φάρμακα.

Η ομοιοπαθητική διεγείρει τη ζωτική δύναμη ώστε να επιφέρει ταχεία, ήπια και μόνιμη αποκατάσταση της υγείας.

«Ο Βίος βραχύς, η δε τέχνη μακρή, ο δε καιρός οξύς, η δε πείρα σφαλερή, η δε κρίσις χαλεπή»