Επικοινωνια

Για πληροφορίες/ραντεβού, παρακαλώ επικοινωνείστε με τον Γεώργιο Γεωργίου:

Τηλ: 6974406629
Email: georgiou.homeopathy@gmail.com

Γίνονται επίσης κατ’ οίκον επισκέψεις.