Γεωργιος Γεωργιου

 • Φοίτησε στην I.A.C.H (INTERNATIONAL  ACADEMY  OF  CLASSICAL HOMEOPATHY) του Γεωργιου Βυθουλκα  2010-2014 (DIPLOMA OF  I.A.C.H)
 • Φοίτησε στο Ι.Κ.Κ.Ο (ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ)  2006-2010 (DIPLOMA OF I.K.K.O)
 • Diploma of Homeopathy awarded by Hippocratic Center of Classical Homeopathy andorsed by School of Homeopathy
 • Kugyo Menkyo στην Amatsu Tatara (Παραδοσιακή Ιαπωνική Ολιστική Θεραπεία)
 • Είναι εγγεγραμμένος στον Σ.Ο.Ε (ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ)
 • Κατέχει τον ανώτατο βαθμό στην AmatsuTatara Hichibuku Goshinjutsu, παραδοσιακή ιαπωνική ολιστική μέθοδος θεραπείας

Σεμινάρια

 • 22-27 Ιουνίου 2018: Seminar for Experts, Alonnisos I.A.C.H(INTERNATIONAL ACADEMY OF CLASSICAL HOMEOPATHY )
 • 22-27 Ιουνίου 2017: Seminar for Experts, Alonnisos I.A.C.H(INTERNATIONAL ACADEMY OF CLASSICAL HOMEOPATHY )
 • 31 Μαίου 2017: European Homeopathy Conference ( ECCH )
 • 22-27 Ιουνίου 2016: International seminar in Homeopathy, Alonnisos I.A.C.H ( INTERNATIONAL ACADEMY OF CLASSICAL HOMEOPATHY )
 • 22-27 Ιουνίου 2015: International course in Homeopathy, Alonnisos With Prof. Vithoulkas
 • 9-10 Μαιου 2015: Ψυχικές διαταραχές, πόνος και νευροτροποποίηση αυτιού με τον Dr. Giancarlo Bazzoni, Ιταλία
 • 8 Μαιου 2015: Auricular Acupuncture Neuromodulation, Παχυσαρκία και ψυχικές Διαταραχές
 • 4-6 2014: 1st Mediterranean Congress on Auricular Neuromodulation
 • 25-29 Ιουλίου 2014: “International Post Graduate Course in Classical Homeopathy”, International Academy of Classical Homeopathy Alonissos, with Professor George Vithoulkas
 • 19-22 Ιουνίου 2013: ”Organon and difficult cases course” International Academy of Classical Homeopathy Alonissos, with professor George Vithoulkas
 • 13-17 Ιουνίου 2013: Post Graduate Course “Level of Health”, International Academy of Classical Homeopathy Alonissos, with professor George Vithoulkas
 • 3-7 Ιουνίου 2013: ”Special Course”, International Academy of Classical Homeopathy Alonissos, with professor George Vithoulkas
 • 20-24 Μαϊου 2013: Post Graduate Course “Level of Health”, International Academy of Classical Homeopathy Alonissos, with professor George Vithoulkas
 • 6-7 Απριλίου 2013: Σεμινάριο ομοιοπαθητικης με τον Misha Norland
 • 14-16 Δεκεμβρίου 2012: Acupuncture Internal Diseases με την Dr Radha Thambirajah
 • 10-11 Νοεμβρίου 2012: Auricular Acupuncture με τον Dr Giancarlo Bazzoni
 • 8-9 Σεπτεμβρίου 2012: Auricular Acupuncture με τον Dr Giancarlo Bazzoni
 • 14-15  Ιουλίου 2012: Ομοιοπαθητική με τον Γεράσιμο Στουραϊτη (Ι.Κ.Κ.Ο)
 • 23-24 Ιουνίου 2012: Homeopathy with Dr Rajan Sankaran(India) Lector and clinical Tutor (Εθνική Εταιρία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Συνεργασίας)
 • 16-17 Ιουνίου 2012: Auricular Acupuncture with Dr Giancarlo Bazzoni Lector and clinical Tutor
 • 19-20 Μαϊου 2012: Auricular Acupuncture with Dr Giancarlo Bazzoni Lector and clinical Tutor
 • 17-18 Μαρτίου 2012: Auricular Acupuncture with Dr Giancarlo Bazzoni Lector and clinical Tutor
 • 25-26 Φεβρουαρίου 2012: Auricular Acupuncture with Dr Giancarlo Bazzoni Lector and clinical Tutor
 • 13-15 Ιανουαρίου 2012: Cosmetic Acupuncture with Dr Radha Thambirajah MD (China Lector and clinical Tutor)
 • 11-13 Νοεμβρίου 2011: Energetics in Acupuncture with Dr Radha Thambirajah MD (China Lector and clinical Tutor)
20150626_132059 20140629_13270711721766_10205996529026251_1379694038_n